Regnskaps-/ forvaltningsrevisor

URL: http://jobbformidleren.no/ad/regnskaps-forvaltningsrevisor/

Region(er): Hordaland
Yrkeskategori(er): Økonomi/Regnskap

Bergen kommunerevisjon er bystyrets redskap for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomheten. Vi utfører regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget og bystyret.

Regnskaps-/ forvaltningsrevisor, Bergen kommunerevisjon

REGNSKAPSREVISORER
med høyere økonomisk utdanning på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis bachelor eller master i revisjon

FORVALTNINGSREVISORER
med høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen økonomi, samfunnsfag eller juss

Som regnskapsrevisor vil du planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen av kommunerevisjonens løpende revisjonsoppdrag, og ved behov og interesse bidra i forvaltningsrevisjon.

Som forvaltingsrevisor vil du lede og delta i prosjekter som omhandler systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger.

For alle stillingene er det ønskelig med kjennskap til kommunal virksomhet. Det er en fordel med erfaring innen revisjon/evaluering (gjerne også CISA-sertifisering), men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

VI KAN TILBY:


ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:


Søknad og vitnemål
Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk. Hvis du kommer til intervju, tar du med deg godkjente vitnemål. Vi har dessverre ikke mulighet til å returnere innsendte vitnemål. For lærerstillinger må du i tillegg til hovedutdanning spesifisere fag med 10 vekttall/30 studiepoeng eller mer under "utdanning" i det elektroniske søknadsskjemaet.

Vi vil ha flere kvinner i ledende stillinger og menn i omsorgsyrker
Kvinner oppfordres til å søke selvstendige og ledende stillinger. Menn oppfordres til å søke stillinger der hovedoppgaven er undervisning eller omsorg for barn.

Vi ønsker oss nye kolleger med flerkulturell bakgrunn
Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn hos oss skal gjenspeile sammensetningen av befolkningen for øvrig. Vi vil ha ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen.

Vi har gode personalordninger 
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
Dekning av flytteutgifter etter nærmere regler.

Politi- og helseattest
Trenger du helseattest for å begynne hos oss, vil det fremgå i den enkelte utlysingstekst. Politiattest må du legge frem hvis du blir ansatt i stillinger knyttet til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barneverntjenesten.

Offentlig søkerliste 
Bergen kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av offentlighetsloven.

Spørsmål om stillingen
Monika Amundsen, Komm.rev. Telefon 55 56 43 01
Ørjan Johannessen, Komm.rev. Telefon 55 56 43 04
 
Elektronisk søknad