Vestby kommuneVelkommen til Vestby – kystperlen i Follo


Enten du er bosatt i Vestby kommune, har arbeid her eller er her som turist, så er forholdene lagt til rette for at du skal ha det godt.

Vestby er den sydligste av Follokommunene med svært godt utbygd tjenestetilbud.  Her er trygge oppvekstvilkår, allsidige fritidsmuligheter og du møter en næringsvennlig kommune med varierte og attraktive bomiljøer.

Med næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, firefelts motorvei (E6) og nærhet til fjord og flyplass, fremstår Vestby kommune som en av de mest attraktive kommunene for næringslivsetableringer og næringsutvikling.

I 2013 teller Vestby kommune i overkant av 15.500 innbyggere og kommunens totale areal er på 133 km2.  Her finner du flotte rekreasjons- og friluftsområder, her er et dusin flotte strender langs Oslofjorden og egen sykkelsti som går gjennom hele kommunen. Både kysten, kulturlandskapet og de store utmarksområdene inviterer til rekreasjon og flotte opplevelser.

Du behøver ikke reise lenger – i Vestby finner du alt du trenger!

Visjonen for Vestby kommune:
Vestby - kommunen med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Her legges til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd