Trøgstad kommune
Trøgstad ligger nord i Østfold fylke, mellom innsjøene Øyeren og Hemnessjøen (Øgdern). Kommunen er ca 205 km2 stor og har ca 4800 innbyggere. Det er tre tettsteder i kommunen; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst. 

Trøgstad har et allsidig landbruk som bl.a. har medvirket til opprettholdelsen av et meget vakkert kulturlandskap. Ravinelandskapet ved Øyeren er et skattkammer hva gjelder artsrikdom. Turterrenget ligger rett utenfor stuedøra for de fleste innbyggere, og mulighetene for et allsidig friluftsliv er store. Fiske og jakt er utbredte fritidssysler.

Næringslivet i Trøgstad er preget av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Trøgstad har i sommerhalvåret stor gjennomgangstrafikk av bobiler og andre bilturister. Som fylket forøvrig er kommunen rik på fornminner.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd