Orkdal kommune
Orkdal er en kommune med vel 11.200 innbyggere og ligger 42 km sør for Trondheim.

Kommunen er regionsenter for ca 50 000 innbyggere i sørvest–Trøndelag og er industrikommune nr. 1 i Sør-Trøndelag.

Her finner du alle nødvendige handels- og servicetilbud. Orkdal har eget sykehus - Orkdal Sjukehus - som er et moderne og veldrevet sykehus med 350 ansatte. Sykehuset er en del av statsforetaket St. Olavs Hospital i Helse Midt-Norge. Orkdal vidaregåande skole har ca 100 ansatte og 500 elever.  I Orkdal Rådhus er både NAV-kontor og Ligningskontor plassert. I Statens Hus finner vi Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd