Nore og Uvdal kommune


Hytte i frost 

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal - Middelalderdalen, med ca. 2.500 innbyggere. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. 

Nore og Uvdal er en kraftkommune med fokus på reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Vi har gode oppvekstvilkår; med full barnehagedekning, desentralisert skolestruktur og en videregående skole. Kommunen har et spennende og variert kulturskoletilbud, nytt hovedbibliotek og et rikt utvalg av lag og foreninger.

Vårt motto er: Vekst og trivsel i Nore og Uvdal, og vi ønsker deg velkommen til oss. 

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd