Nordland fylkeskommune

Hjemmeside:: http://www.nfk.no

Nordland fylkeskommune

Det viktigste målet for Nordland fylkeskommune er å gjøre Nordland til det beste fylket å leve i.

Information in english


Det jobber omlag 3300 personer i Nordland fylkeskommune, med ansvar for viktige velferdstjenester for nordlendingene:

   - Videregående opplæring i skole og bedrifter
   - Veier og ferger
   - Tannhelsetjenester
   - Kulturopplevelser
   - Buss- og båttransport

Fylkeskommunen jobber for å utvikle gode og spennende jobber for innbyggerne i Nordland og samarbeider nært med næringsliv, kommuner og organisasjoner om dette.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd