Hitra kommune
Vi ønsker at Hitra skal oppleves som 'Mulighetenes øy' enten du er på besøk i ferie eller fritid eller blir fastboende hitterværing. Kommunesenteret Fillan er inne i en positiv utvikling med etablering av flere nye service- og tjenestetilbud, og med regionale tilbud som eks. apotek og vinmonopol.

Hitra Helsetun med nytt sykehjem og helsesenter har bidratt til et kvalitetsløft for helse- og omsorgstjenester. Nytt svømmeanlegg i kombinasjon med bowlinghall og idrettshall, gir et svært komplett og variert tilbud for fritidsaktiviteter innendørs.

Et kystnæringsliv som blomstrer og med gode utviklingsmuligheter, byr på mange spennende og stabile arbeidsplasser lokalt og i regionen, og en av de store utfordringene for de folkevalgte er å tilrettelegge for ei ønsket utvikling inn i framtida, ikke minst gjelder det opprusting av veinettet i regionen og i forhold til stamveinettet på fastlandet.

 

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd