Hardanger og Voss museum


Skipingsmøte på Hardingen

Hardanger og Voss museum blei etablert som eit konsolidert museum i 2006. Museet har stor geografisk spreiing og stor tematisk breidd, og driv innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid.

Gjennom sitt faglege arbeid er museet med på å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Museet er ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar.

I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for kunst av høg internasjonal kvalitet, og eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi. Museet er regionsmuseum for dei sju Hardangerkommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og for Voss kommune, og driv i tillegg eit nasjonalt senter for fartøyvern, og ein barnevernsinstitusjon.

Hardanger og Voss museum , Hardanger og Voss museum, 5778 Utne
Större karta

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd