Gol Kommune
Gol er med sin sentrale beliggenhet et naturlig knutepunkt både for de andre Hallingdals kommunene og veifarende mellom Øst- og Vestlandet.

Fra gammelt av var det jordbruket som stod for det meste av sysselsetting og verdiskapning i kommunen. Etter hvert har reiseliv- og servicenæringene overtatt denne rollen, men jordbruket spiller fortsatt en viktig rolle - noe som er godt synlig i det vakre kulturlandskapet.

Gol er i dag et naturlig handels- og servicesentrum for Hallingdal. Her finner du det meste innen detaljhandel, bilforretninger, byggevarer osv.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd