Gjerstad kommune
Gjerstad kommune, med drøyt 2.500 innbyggere og ca. 300 ansatte, ligger i Aust-Agder,
med grense til Telemark. Sentralt plassert mellom Risør og Kragerø, i kjøreavstand til
Arendal og Grenland, midt mellom fjell og fjord - der finner du Gjerstad kommune.
Med flott beliggenhet, lett tilgang til hav og hei og fine turområder kan du ha et aktivt
friluftsliv året rundt.

Dugnadsånden i lag og foreninger er fortsatt levende, noe som gir et mangfold av
fritidsaktiviteter og et rikt kulturliv. Kommunen har gode oppvekstvilkår med to barneskoler,
en ungdomsskole, og full barnehagedekning.

Gjerstad er en industrikommune, og har et sterkt fokus på å tilrettelegge etablering av
nye virksomheter på Brokelandsheia. Interkommunalt samarbeid prioriteres høyt, blant annet
gjennom et nyskapende prosjekt på IKT-området.

I Gjerstad kommune er det godt og trygt å leve, arbeide og bo for folk i alle aldersgrupper.

 

 

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd