Gaular Kommune


Gaular kommune strekkjer seg frå fjord til fjell i eit variert naturlandskap. Gaularvassdraget er ein livsnerve som kjem frå Gaularfjellet/Jostedalsbreen og renn ut i den mektige Osfossen Inst i Dalsfjorden.

Gaular kan kallast "Fosselandet" med sine 28 store og små fossar. Storehesten og Litjehesten er ruvande fjeilpunkt i regionen. Gaular har tre skular og tre bamehagar, ein i kvart bygdesenter, Sande, Viksdalen og Bygstad.

Vi har bygde- og sjukeheim, trygdebustader, og godt utbygd heimehjelps- og sjukepleieordningar i kommunen. Gaular ligg sentralt i den næringssterke regionen Indre Sunnfjord med gode kommunikasjonar som flyplass og europaveg.

Det er vel 2 mil til vekst- og regionsenteret Førde, 4 mil til industristaden Høyanger og 15 mil til Bergen.
 

 

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd