Forsand kommune
Forsand kommune har vel 1100 innbyggjarar og ligg i Norge, Rogaland ved foten av Lysefjorden, 2,5 mil frå Sandnes, 4 mil frå Stavanger. Kommunen er rik på vakker natur med høge fjell (Preikestolen - Kjerag), djupe fjordar og flott turterreng. Vi har 100 % barnehagedekning i ny barnehage. Skulen held høg standard, og det er eit aktivt miljø innafor idrett og kultur og mange spanande muligheiter til friluftsliv og opplevingar. Islandshestmiljøet i kommunen er godt kjend, og det er aktivt miljø innanføre motorsport.

Kommunen er langstrakt og er ein blanding av fjell, dalar og fjordar. Det bur flest folk på Forsand som er kommunesenteret. Elles er det spredt busetnad frå Helle og oppover Espedalen. På andre sida av Lysefjorden er det spredt busetnad både langs fjorden og langs rv 13 frå Oanes til kommunegrensa.

.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd