Finnmark fylkeskommune
Spennende arbeidsplasser


Finnmark har massevis av spennende arbeidsplasser å by på, uansett om du er nyutdannet eller en gammel traver innen yrket ditt. Fiske og reindrift er de største næringene i fylket, det vet de fleste, men du trenger ikke å være verken fisker eller reindriftsutøver for å arbeide innenfor disse næringene.

Jobb og utdanning

Finnmark har et godt utbygd skoletilbud, både innen grunnskole i hver kommune, videregående skole, folkehøgskole, fagskole og høgskole. I Finnmark er det muligheter for å utdanne seg helt fra barnehagealder til man går ut fra Høgskolen i Finnmark med for eksempel en mastergrad i enten reiseliv eller spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Mange velger også å gjennomføre fjernstudier ved andre institusjoner for høyere utdanning i Norge selv om de er bosatt i nord.

Høgskolen i Finnmark ligger i Alta men tilbyr en rekke utdanninger utenbys som sykepleierutdanning i Hammerfest, samt andre studier i Kirkenes og i utlandet. I Kautokeino ligger Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole som sammen med Universitetet i Tromsø tilbyr desentralisert utdanning på flere fagfelt. Læring gjennom lokalt samarbeid med arbeidslivet (LOSA), er et videregående skoletilbud i Finnmark og har en desentralisert struktur hvor mye av undervisninga foregår via lyd/bildestudio.

Både som nyutdannet og mer erfaren i arbeidslivet kan du få svært spennende utfordringer i Finnmark. Fordi det er få innbyggere i fylket så du må betjene et bredere spekter innen ditt fag enn det som er vanlig i mer folkerike regioner. Arbeidsplassene er mange og varierte, og fylket trenger arbeidskraft innen en rekke næringer.
 

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd