Feiringklinikken AS


Om Feiringklinikken

Om Feiringklinikken

Feiringklinikken ligger i landlige idylliske omgivelser ved Mjøsa, i Eidsvoll kommune i Akershus, fire mil nord for Gardermoen og seks mil fra Hamar og Gjøvik. Feiringklinikken behandler pasienter som har forsnevringer eller tette blodårer i hjertet, samt pasienter med hjerteklaffefeil.

Vår visjon: Feiringklinikken skal gi enhver pasient opplevelsen av å bli individuelt og godt ivaretatt både medisinsk og menneskelig.

Klinikken eies av LHL, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, og er en del av fritt sykehusvalg - det vil si at pasienter fra hele landet kan velge å komme til Feiringklinikken hvis de ønsker det og behandlingen betales av det offentlige.

Les mer

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd