Bremanger kommune
Bremanger kommune er Sogn og Fjordane i miniatyr! Her får du ei oppleving av heile fylket – frå storhavet til isbre på nokre timar. 
 
Naturopplevingane i Bremanger er både unike og kraftige. Åleine på jakt, fisketur på fjorden eller på utflukt med turlaget – naturen her er skapt for rekreasjon og fysisk utfalding. I naturreservat og landskapsvernområder kan ein i våre 830 kvadratkilometer også nyte dyrelivet og stillheten. Det er mellom anna dette som gjer at vi trivst, og at vi finn det gode liv i Bremanger. 

Om naturen byr på mange og varierte utfordringar, er kulturlivet like mangfaldig og spennande. Eit rikt musikkliv og utøvarar som spenner frå barnehage til pensjonistar i alder, idrett, kunst og kystkultur er sterke ingrediensar i dei mange arrangementa du kan oppleve i Bremanger.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd