Bamble Kommune


 

Bamble er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen; fra innerst i Voldsfjorden hvor den grenser til Skien, og til Fossingfjorden ved Kragerø; totalt ca.72 km. når man følger de mange bukter og nes. I tillegg fines det en rekke større og mindre øyer.
I nord-vest grenser Bamble mot Drangedal kommune, hvor grensen i store trekk følger en gammel forkastning.

Bamble er også Telemarks største fiskerikommune med ca. 60 yrkesaktive fiskere. Det er hovedsakelig rekefiske, men også noe garnfiske og ålefiske. I Langesund ligger en moderne fiskerihavn.  Det er fiskerimottak i Langesund og på Kjønnøya vest i kommunen. I Langesund ligger også 3 næringsmiddelvirksomheter knyttet til fiskeriene.

Wrigthegaardens sommerkonserter, hvor kunstnere med høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse deltar, er et kulturtilbud som folk langt utenfor Bambles grenser setter stor pris på.

 

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd