Aurskog-Høland kommune


 

Velkommen til Aurskog-Høland
Vår visjon ”den romslige kommunen” symboliserer god plass, men også at innbyggere og besøkende skal oppleve respekt og god service i sine møter med kommunens ansatte.
Hovedinntrykket på reisen gjennom kommunen er det åpne kulturlandskapet, alltid med skogen i nærheten. Fra Aurskog i nord, via administrasjonssenteret Bjørkelangen, til Hemnes i sør. Edelkrepsen, som vi finner igjen i vårt kommunevåpen, lever fortsatt i noen av våre mange små og store vann. Og kommuneblomsten, tyttebæret, gir assosiasjoner til de store skogsområdene som vi finner østover mot Sverige og nordover mot Hedmark.

Selv om avstanden til Oslo er kort, gir Aurskog-Høland fortsatt et preg av å være en jord- og skogbruksbygd. Men det er også mange små og mellomstore bedrifter rundt om i
kommunen, og i tettstedene finnes et bredt og variert tilbud av kommunale tjenester og forretninger.

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd