Jobber som kommer - jobber som går
Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse var det nær 60 000 flere sysselsatt i 1. kvartal 2012 sammenlignet med ett år tidligere, mot en økning på om lag 45 000 i begge de to foregående kvartalene.

For første gang siden finanskrisen gikk andelen sysselsatte klart opp i 1. kvartal1. Økningen kom blant ungdom og seniorene. Andelen kvinner i jobb fortsatte å holde seg stabil, slik at menn sto for hele økningen i samlet sysselsettingsandel.

Økning i andelen sysselsatte unge og seniorer

I 1. kvartal var andelen sysselsatte i alderen 15-66 år 74,0 pst, 0,5 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. I aldersgruppen 15-24 år gikk sysselsettingsandelen opp 1,8 prosentpoeng, og blant seniorene (55-66 år) med 1,3 prosentpoeng. Sysselsettingsandelen var om lag uendret i aldersgruppen 25-54 år.

Les notatet fra LOs samfunnspolitiske avdeling i sin helhet her.

Källa&bild: LO.no
Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd