Telekom tjener på nordmenns reisevaner
I Norge dabber tale og sms av mens mobildata fortsetter sin eksplosive vekst.


Onsdag formiddag presenterte Post- og teletilsynet 2011-tallene for telekombransjen.

Saftig fortjeneste på reiser

Nordmenn bruker mobiltelefonen i økende grad når de reiser. Prisene har de siste årene falt betydelig innen EØS-området grunnen prisregulering fra EU. Nettoinntekten på roaming (bruk i utenlandske nett) for teleoperatørene lå på 58 prosent av totalinntektene for 2011. Det er opp fra 55 prosent i 2010.

Teleoperatørene kunne dermed godskrive nesten én milliard kroner nettoinntekt på nordmenns mobilbruk utenlands.

- Jeg er betenkt over de marginene mobilselskapene har på den trafikken som takseres via avtaler med utenlandske leverandører. En margin på 58 prosent er så mye at vi vil følge nøye med på hvordan denne delen av ekommarkedet utvikler seg, sier Torstein Olsen, direktør i Post- og teletilsynet i en pressemelding.

Mobilt bredbånd tar av

I 2011 var det totalt 700.000 dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. 59 prosent er private abonnement. Veksten er formidabel. I 2009 var det bare så vidt over 400.000 slike abonnement.

I dette segmentet forsynte Telenor seg av 72 prosent av veksten i 2011 mens utfordreren ICE sikret seg 13 prosent.

Tale fortsatt pengemaskin

Selv om mobildata vokser sterkt hvert år er det fortsatt tale som gir mest omsetning. Av all omsetning på mobile tjenester utgjorde mobildata kun 17 prosent. Omsetningen på tale går derimot svakt ned og mobildata spiser en stadig større andel.

Det kommer tydelig frem av tallene at vi endrer bruk av mobilen. For første gang noensinne begynte antall sendte sms å falle i 2010. Denne trenden fortsatte i 2011 da nordmenn sendte 600.000 færre tekstmeldinger enn året før. Veksten i tale har flatet ut og nordmenn bruker stadig mer internettbaserte måter å kommunisere med enten via sosiale medier eller skype.

Mobil billigst for nordmenn

Nordmenn har de billigste mobilprisene i verden justert for kjøpekraft viser en sammenligning av internasjonale telepriser Post- og teletilsynet har gjort. De nordiske landene troner øverst på listen over land hvor mobil relativt sett er billig justert for inntekt. Midt på listen finner vi USA, Sveits og andre store EU-land. Unntakene er Italia, Ungarn, Tyrkia og Canada hvor borgerne betaler mest av sin inntekt for telekommunikasjon.

Källa&bild: VG.no

Jobber som kommer - jobber som går

Jobber som kommer - jobber som går

I forbindelse med Arbeidskraftsundersøkelsen 1. kvartal 2012 har LOs samfunnspolitiske avdeling utarbeidet et notat.
Les mer »

Vi fokuserer for mye på teknologi

Vi fokuserer for mye på teknologi

Teknas generalsekretær mener at norske teknologibedrifter tenker for lite butikk.
Les mer »

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Telekom tjener på nordmenns reisevaner

Post- og teletilsynet mener teleselskapene tjener for mye på nordmenn som reiser.
Les mer »

Ukens arbeidsgiver

Ukens arbeidsgiver

Elektro Bodø AS fremstår i dag som Nord Norges og en av landets største privateide elektroentreprenører med 140 ansatte. Bedriften har fagfolk innen alle områder av elektro- og telefaget
Les mer »

Capgemini Norge Sauda vidaregåande skule
Vestby kommune West Contractors AS
ABB Askvoll kommune
Bodø kommune CGI
Computas AS Energyst Cat Rental Power
Evry Norway Feiringklinikken AS
Forsand kommune Fretex Vest-Norge AS
Hardanger og Voss museum Haugaland Kraft
Innovitae AS Osnes Nordic Group
Sykehuset Østfold HF Søndre Vestfold DPS
Vågsøy sokneråd